[featured_image]
Pobierz
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Pobierz 72
  • Wielkość pliku 289.60 KB
  • Ilość plików 1
  • Data stworzenia 8 września 2023
  • Ostatnia aktualizacja 4 października 2023

Formularz zgłoszeniowy 2023/2024

1.
ZGODA NA UDZIAŁ W ZAJĘCIACH
Oświadczam, że wyrażam zgodę na korzystanie mojej/go córki/syna z usług Akademii. Biorę przy tym pełną odpowiedzialność podczas jej/jego pobytu w Akademii. Biorę pełną odpowiedzialność za kontuzję lub inne urazy powstałe podczas treningu NIE z winy trenera lub w przypadku, gdy samowolnie wykonywał(a)by ćwiczenia bez odpowiedniego przygotowania czy ew. asekuracji. Dotyczy również przypadku wykorzystania sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcją lub wbrew zaleceniom trenera. Oświadczam również, że jestem w stałym kontakcie z kierownictwem Akademii i będę zgłaszał(a) wszelkie niepokojące sytuację lub w razie nieścisłości będę informował(a) Akademię o wszelkich problemach. Oświadczam również, że nie będę rościł/a sobie praw do odszkodowania czy zadośćuczynienie w jakiejkolwiek sytuacji powstałej z wyżej wymienionej przyczyn, a w razie jakichkolwiek problemów komunikacyjnych jestem świadom(a), iż trener obecny na sali ma prawdo do wyproszenia z zajęć mojego dziecka, bez możliwości ich kontynuacji, jeśli tylko zakłóca to pracę grupy i działa na szkodę prowadzonych zajęć. Oświadczam, iż zostawiłem/am pełne dane oraz telefon kontaktowy u kierownictwa Akademii w celu kontaktu w nagłych przypadkach. Deklaruję, że każdorazowo odprowadzę dziecko na zajęcia i z powrotem i biorę za nie w tym czasie pełną odpowiedzialność. Jeżeli dziecko opuszcza placówkę znaczy, że robi to z mojego polecenia.

2.
KWESTIONARIUSZ ZDROWIA (poprawne zakreślić)

Czy w ostatnim miesiącu dziecko skarżyło się na ból w klatce piersiowej w trakcie lub podczas wysiłku? (TAK / NIE)

Czy dziecko traci równowagę z powodu zawrotów głowy lub czy kiedykolwiek straciło przytomność? (TAK / NIE)

Czy ma problemy z kośćmi lub stawami, które mogą ulec pogorszeniu w związku z wysiłkiem fizycznym? (TAK / NIE)

Czy dziecko przyjmuje lekarstwa (np. tabletki) na ciśnienie lub serce? (TAK / NIE)

Czy znasz jakiekolwiek powody, które mogą uniemożliwiać Twojemu dziecku rozpoczęcie wysiłku fizycznego? (TAK / NIE)
*Jeśli odpowiedziałaś/eś na „TAK” na którekolwiek z pytań będziesz zobowiązana/y do rozmowy z lekarzem Twojego dziecka na temat potencjalnych przeciwwskazań. Akademia, zgodnie z zapisami regulaminu przypomina o obowiązku poinformowania trenera o przeciwwskazaniach.
*Zrozumiałam/em i odpowiedziałam/em szczerze na wyżej wymienione pytania. Rozumiem, iż nie powinnam/powinienem pozwalać mojemu dziecku ćwiczyć, jeśli czuje się słabo lub nie na siłach i zobowiązuje się do poinformowania o tym instruktora.

3. ZNAJOMOŚĆ REGULAMINU
Zaświadczam, że przeczytałam aktualny regulamin Akademii, nie wnoszę do niego uwag i akceptuję jego treść, co potwierdzam podpisem poniżej.( Regulamin znajduję się na stronie www.bydgoskaakademiasiatkowki.pl w zakładce kontakt ).

4. INFORMACJE, ZDJĘCIA z treningów na Facebooku Bydgoska Akademia Siatkówki

KONTAKT Z RODZICAMI W NAJLEPSZEJI NAJSZYBSZEJ FORMIE ODBYWA SIĘ POPRZEZ APLIKACJĘ MESSENGER. JEŻELI PAŃSTWO NIE MAJĄ PROSIMY O ZAINSTALOWANIE APLIKACJI NA TELEFONIE. ZOSTANĄ PAŃSTWO DODANI DO GRUPY RODZICÓW GDZIE POJAWIAJĄ SIĘ WSZYSTKIE INFORMACJĘ ZWIĄZANE Z AKADEMIĄ.W CELU DODANIA DO GRUPY PROSIMY O KONTAKT Z TRENEREM. DZIEKUJEMY